Algemene Voorwaarden airborne-events 

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt te Elversele op 19-07-2022

Spelreglement

1. Joule/FPS

Fps-testen gebeuren vanaf 1 januari 2023 op basis van het aantal joule en het gewicht waarmee u speelt.

  • Fps AEG 1.2 Joule
  • Sniper 2.3 Joule
  • DMR 1.7 Joule, enkel single shot, low- of midcaps, DMR-looks


Bij airborne-events meten we de kracht waarmee de BB het wapen verlaat in Joule

Dit om joule-creeping en zware verwondingen te vermijden.

De maximaal toegestane ontwikkelde kracht van de afgeschoten BB's van de deelnemer.

Voor het begin van een skirm bent u verplicht uw replica te laten testen door onze marshalls aan de Joule-zone.

Als uw replica voldoet aan de Joule meting, krijgt u een duidelijk markering op uw replica.

Elke deelnemer kan ten allen tijde onderworpen aan een bijkomende test van zijn airsoftreplica.

Indien u tijdens een event getest wordt en niet voldoet aan bovenstaande Joule meting zal de replica niet mee in het veld gaan.

HPA of CO2 Spelers waarvan de joule af te stellen is, dienen een mogelijkheid te hebben op het replica en/of regulator om dit af te laten zekeren tegen het tussentijds verstellen van de joule.

Indien uw regulator/replica het niet toelaat om vergrendeld te worden, zal u op regelmatige tijden gecondoleerd worde.

2. Bio BB's

Bij airborne-events zijn alleen biologisch afbreekbare BB's toegestaan.

Indien u met een huurkit van airborne-events speelt, zal u met de BB's moeten spelen die door ons aangeboden worden.

Tijdens de events zullen de marshalls steekproeven uitvoeren om te zien of u wel met het juiste type BB's schiet.

3. Briefing

Iedere deelnemer dient verplicht aanwezig te zijn bij de veiligheidsbriefing. Deze start op een aangegeven tijdstip door de marshalls van airborne-events.

Indien u niet tijdig aanwezig bent op deze briefing, is er nog de mogelijkheid tot na-briefing.

4. Bescherming

Gezicht

We raden ten zeerste aan om een full-face masker te dragen om verwondingen te vermijden.

Indien u geen full-face masker draagt, moet u wel een gekeurde bril dragen.

Airborne-events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, indien de speler niet voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen inzake de bescherming van zijn eigen fysieke welzijn.

Lichaam

Het is steeds aangeraden om losse kledij die het hele lichaam bedekt te dragen. Deze zullen alvast de impact van de BB's drastisch verminderen.

5. Vernielingen of beschadigingen

Het is niet toegestaan om vaten, paletten te verplaatsen indien deze niet bij het spel behoren.

Overtreding van dit verbod kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het evenement zonder terugbetaling van betaalde gelden.

5. Hit

Airsoft is een gentleman-sport. Dit wil zeggen dat u eerlijk moet zijn aangaande het feit of u geraakt bent of niet.

Indien u bent geraakt roept u luid en duidelijk "Hit", u steekt uw hand of replica meteen omhoog en trekt eventueel een fluo-vest aan.

Zo geeft u aan dat u niet meer in- game bent. U begeeft zich naar uw respawn terwijl u "Deathman" roept.

De marshalls van Airborne-events houden er toezicht op of u ook uw hit neemt.

Indien u dit niet doet krijgt u van hun een aantekening op uw polsband en gaat dan alsnog naar de respawn.

Bij een 2de soortgelijke aantekening, word u definitief uit het spel gehaald.

Eerlijkheid is belangrijk binnen de airsoft.

6. Hit op replica

Indien u geraakt wordt op uw airsoftreplica geld dit ook als een hit.

U kan dan verder spelen als u een side-arm (handgun) heeft. Roep dan luid en duidelijk "hit op wapen" zodat uw tegenspelers weten dat u geen gebruik meer maakt van u geraakte replica.

7. Blind fire

Blind fire is het schieten over obstakels, of achter een hoekje zonder dat u kijkt naar waar u schiet.

Het gevaar zit erin dat achter het obstakel net een tegenstander of teamgenoot recht komt en vlak voor u loop terecht komt.

Een BB van zo dicht zal serieus wat schade toebrengen. Men kijkt dus steeds over de loop naar waar men wil schieten.

8. Knife kill

Als u getikt wordt door een dummy-knife, roept u geen "Hit". De knife kill is een stille kill.

u roept dus geen "Hit" en begeeft zich meteen naar de respawn.

9. Airsoftgranaten

Bij Airborne-events mogen airsoft granaten gebruikt worden.

Deze mogen enkel onderhands gegooid worden en zorgen ervoor dat iedereen in de kamer (of indien geen kamer, in een radius van 5m) geHit wordt.

Smokes enkel van vulcan zijn toegelaten op ons speelveld.

Indien u niet zeker bent of u de granaat mag gebruiken, neem ze mee en vraag het aan de hoofdmarshall.

10. Dead men don't speak

Wanneer u geraakt bent, roept u hit en gaat u terug naar u respawn. Onderweg geeft u geen tactische info door aan uw team.

Het enige wat u mag zeggen is "Hit" en "Dead man walking".

11. Schilden (Riot shield)

Het gebruik van schilden is toegestaan als het ander team ook over een schild beschikt of het toelaat.

12. Cheater gespot

Heb je tijdens het event een cheater gespot, spreek hem/haar hier dan persoonlijk over aan.

Doe dit op een rustige en beschaafde manier. Amokmakers zijn bij ons niet gewild.

Door een gemoedelijke opmerking is de kans groot dat de cheater zonder tegenspreken zijn Hit neemt en zich terug naar de respawn begeeft.

Merk je dat het zo niet opgelost kan worden, zorg dan voor een juiste beschrijving van de cheater en meld het aan een Marshall.

Deze zal tussenkomen indien nodig.

13. Geweld

Fysiek of verbaal geweld zijn ten strengste verboden bij Airborne-events.

U krijgt hiervoor meteen een sanctie en aantekening op uw bandje.

Bij fysiek geweld wordt u meteen van het speelveld verwijderd.

14. Safe-zone

De safe-zone is de veilige zone waar je kan genieten van een hapje en drankje of werken aan je replica.

Wanneer u een safe-zone betreedt, moet u er steeds voor zorgen dat uw replica veilig en niet geladen is.

Dit kan men verwezenlijken door de 4 onderstaande stappen te volgen.

Verwijder het magazijn uit uw replica en alle side-arms

Schiet enkele keren met uw replica's in een veilige richting om er zeker van te zijn dat er geen BB's meer in zitten.

Zet al uw replica's in de safe-mode (vuren wordt geblokeerd)

Houd de loop van uw replica steeds in een veilige richting. Men richt nooit de replica op iemand.

Binnen of naar de safe-zone schieten is niet toegestaan.

Dry-shots (het afvuren van uw replica zonder BB's) is ook niet toegestaan.

Indien u de safe-zone verlaat richting het speelveld (groene doek) staat dit duidelijk aangegeven.

Voordat u het speelveld betreed, zet u de veiligheidsbril of –masker op, en houd deze op zolang u zich op het speelveld bevind.

Bij niet naleven reglement:

Alle speler krijgen van Airborne-events een polsbandje.

Cheaters worden ten allen tijden streng opgevolgd en zullen dan ook niet lang spelen zonder de regels te handhaven.

De marshall kan bij het overtreden van alle bovenstaande regels een sanctie geven.

Na 2 sancties moet u het spel verlaten zonder terugbetaling van de inkomgelden.

Huisreglement

1. Leeftijd

De minimumleeftijd om deel te nemen aan events bij Airborne-events is 14 jaar.

Vanaf 14j mag je bij ons komen spelen indien een van je ouders meespeelt + formulier Burgerlijke aansprakelijkheid ingevuld door ouder.

Vanaf 16j mag je bij ons komen spelen indien je een formulier Burgerlijke aansprakelijkheid ingevuld door ouders hebt.

Vanaf 18j mag je steeds komen spelen.

2. Vervoeren van replica

Uw replica mag volgens de Belgische wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd.

De replica moet in een afgesloten koffer vervoerd worden.

De BB's en het magazijn moeten ook fysisch gescheiden blijven tijdens het transport.(niet in zelfde compartiment)

Uw replica mag pas uitgepakt worden in de safezone.

3. Parking

Airborne-events beschikt over een parkeerplaats op het terrein.

Airborne-events is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw voertuig.

sluikstorten zijn ten strengste verboden.

4. Drank & eten

Het meenemen van eigen drank naar een event van Airborne-events is toegestaan maar neem u eigen vuil ook terug mee.

We voorzien de mogelijkheid om ter plaatse dranken, versnaperingen of een hamburger aan te schaffen tegen marktconforme prijzen.

5. Alcohol

Het nuttigen van alcoholhoudende dranken voor of tijdens de evenementen van Airborne-events is niet toegestaan.

De deelnemers kunnen ten allen tijde door Airborne-events geweigerd worden op vermoeden van alcoholintoxicatie.

Een geweigerde deelnemer heeft geen recht op een refund van de betaalde inkomstgelden.

Na het event kan u zonder gevolgen de aangeboden alcoholische dranken nuttigen.

6. Drugs

Het gebruik van drugs is ten strengste verboden zowel voor, tijdens of na de evenementen van Airborne-events.

De deelnemers kunnen ten allen tijde door Airborne-events geweigerd worden op vermoeden van drugintoxicatie.

Een geweigerde deelnemer heeft geen recht op een refund van de betaalde inkomstgelden.

Bij overlast kan de plaatselijke politie worden ingeschakeld.

8. Aansprakelijkheid

Airborne-events verwerpt iedere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van deelname aan onze evenementen.

9. EHBO bij ongeval

Op BLACKWOOD is er altijd EHBO aanwezig.

Bij een ongeval dienen de marshalls meteen in kennis te worden gesteld.

De marshalls zullen indien nodig, het spel stoppen en iedereen terug naar respawn of safe-zone sturen.

Zorg er steeds voor dat u een ongevallenverzekering of sportverzekering hebt en neem de info hiervan zeker mee.

Indien u niet afdoende bent verzekerd, is uw deelname op eigen risico en is Airborne-events niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen of kosten.

10. Extreme Ideologieën

Badges, vlaggen, logo's of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering zijn niet toegelaten.

11. Beschadigingen aan terrein

Het speelveld mag niet opzettelijk beschadigd of vernield worden.

Indien dit toch gebeurt, dient u Airborne-events hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Bij opzettelijke beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke.

12. Huurkits

Bij het huren van een huurkit van airborne-events zal u een disclaimer moeten invullen.

Hierbij nemen we ook een kopie van je paspoort. Zorg dat je deze zeker bij hebt.

Diegene die de disclaimer invult is verantwoordelijk voor zijn huurkit.

Bij beschadigingen, vernielingen, verlies en/of defecten aan een huurkit, die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid of opzet, zullen de kosten op de speler worden verhaald.

Normale replica slijtage valt onder de kosten van Airborne-events.

De huurkits mogen enkel gebruikt worden met de door ons aangeboden BB's voor huurkits.

Eigen BB's zijn hier niet toegelaten.

Het oprapen van BB's is ten strengste verboden.

Aangezien deze inperfecties vertonen en volhangen met vuil, zullen deze de replica blokkeren, met veel schade tot gevolg.

Indien bij nazicht er opgeraapte BB's de oorzaak zijn, zal er een forfaitaire kost van 150€ worden aangerekend.

13. Strafbare feiten

Indien er tijdens een event van Airborne-events een strafbaar feit gepleegd wordt, zullen wij meteen de politie hiervan inlichten.

Airborne-events behoudt zich het recht voor om deze regels zonder kennisgeving en met terugwerkende kracht te wijzigen.

Artikel 14 - Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als koper niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. In dit artikel wordt gesteld:

"De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (...) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien"

Online tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

Omruilen en annulatie van reeds betaalde tickets is bijgevolg eveneens niet mogelijk.

Artikel 15 - Terugbetaling, annulaties en verplaatsingen

In geval van annulatie of verplaatsing van een voorstelling of evenement, verzorgt airborne-evets de terugbetaling of verzending van de nieuwe tickets indien de betaling gebeurde via rekeningen of de online payment provider van airborne-events (MultiSafepay).

Wanneer de betaling gebeurde via de rekening of online payment provider van de organisator, neemt de organisator alle verantwoordelijkheid voor terugbetalingen, klachten en annulaties van reservaties.

Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulatie van het evenement.

Artikel 16 - Partijen

Onder de (aan)koper verstaat men de klant of persoon die voor de aankoop van zijn toegangsticket van een evenement beroep doet op de diensten van airborne-events. De organisator van het evenement verkrijgt een gebruiksrecht op blackwood om het geheel of een deel te gebruiken.

Artikel 17- Aanvaarding voorwaarden

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.